Lokalanpassning Hus och ByggAnpassning/renovering av verksamhetslokaler, kontor, butiker etc.

Vi anpassar verksamhetslokaler till förändrade behov. Det kan handla om att verksamheten växer och behöver utöka sina lokaler eller förtäta befintliga lokaler. Det kan också vara en ny butiks- eller kontorshyresgäst som ska flytta in. Förändrade arbetssätt kan också vara en orsak till att lokaler behöver disponeras om.

I många fall innebär det att det ska byggas om i pågående verksamheter där hänsyn till verksamheten blir en avgörande faktor. Vi har stor vana av att verka i känsliga miljöer och försöka störa så lite som möjligt.