Fastighetsunderhåll Hus och ByggUnderhåll/renovering av fastigheter såsom t.ex. takbyte, fasadrenovering, fönsterbyte.

Kanske behöver fönstren bytas ut, kanske går det att minska energianvändningen med enkla medel eller har yttertaket gjort sitt. Du som förvaltar fastigheter känner igen dessa exempel på frågeställningar som kan uppstå.

Vi kan hjälpa dig med underhållet, från källaren till yttertaket, så att värdet på fastigheten bevaras och förhoppningsvis ökas.