Bostadsrättsföreningar Hus och byggVi hjälper bostadsrättsföreningar med alltifrån budgetarbete, upphandling och genomförande av diverse projekt såsom t ex stambyte, renovering av tvättstugor, iordningställande av lägenheter, byte av fönster, renovering fasader, byte av tak e t c.

När taket läcker och det regnar in är takbytet ett faktum. Det bästa är om man istället planerat in och utfört takbytet innan det läcker in, följdskador uppstår och det är bråttom. Vi kan hjälpa er att planera, budgetera och genomföra underhållsåtgärder innan allvarliga och dyra skador uppstår.

Det kan röra sig om alltifrån att dränera och tilläggsisolera källaren till att byta yttertak. Vi kan även vara behjälpliga med myndighetskontakter vid bygglovsärenden, Ovk-besiktningar och liknande.