Vi har fått förtroendet från fastighetsägaren Hemfosa att anpassa lokaler på Karolinen för nya hyresgäster.

Lokalerna har knutits ihop med en ny, glasad, förbindelsegång mellan två huskroppar för att kommunikationen mellan de olika kommunala förvaltningarna ska fungera smidigt.