Nordea – anpassning av bankkontor

Vi har hjälpt Nordea att anpassa deras kontor vid Stora torget för att passa deras nya organisation och arbetssätt.